Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Životopis, rodina  

Pavel Slančík ml. - brat Boženy Slančíkovej

1863 - 1945
evanjelický farár


Najstarší syn Pavla Slančíka farára v Políchne. Študoval teológiu, spočiatku národne uvedomelý, písal slovenské básne, keď sa oženil v dolnom Novohrade pomaďarčil sa. Z jeho listov, keď odišiel na penziu k svojmu synovi do Duna földvár, však vyplýva vrúcny vzťah k rodnému kraju a Slovensku

Irena (Zorislava) Laciaková - sestra Boženy Slančíkovej

  2.10.1865 Polichno – 14.2.1951 Zvolen
spisovateľka


Po učení v Polichne rok navštevovala meštiansku školu v Banskej Bystrici. V roku 1887 redaktorka rodinného rkp. zábavno-poučného časopisu Ratolesť. Písala verše i prózu. Prispievala do slovenských novín a časopisov pod pseudonymom Poľanská. Vydala sa za Michala Laciaka (1860–1954 ev. farára, novohradský senior 1922), pôsobil v Hornom Tisovníku, mali dvoch synov a dve dcéry. Po roku 1945 začas žili aj v Lučenci.

Bohuslav Slančík - brat (dvojča) Boženy Slančíkovej

2.10.1867 Polichno – 20.6.1951
evanjelický farár


Ako farár pôsobil v Ábelovej do roku 1937. Podľahol maďarizácii. Penziu dožíval v Lučenci.


Izabela Čečetková - sestra Boženy Slančíkovej

1870 - 1948

Vydala sa za polichnianskeho učiteľa Alexandra Čečetku.


Mária Krpelcová - sestra Boženy Slančíkovej

14.11.1876 - 10.2.1960

Vydala sa za Bartolomeja Krpelca (1879–1957, školský pracovník v rkp. zanechal národopisnú prácu o Polichne).

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk