Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Životopis, rodina  

Pavel Slančík - otec Boženy Slančíkovej

24.1.1833 Lovinobaňa – 13.5.1909 Polichno
Národný pracovník, 48 rokov evanjelický farár v Polichne

Okrem ľudovej školy v rodisku, učil sa v Ožďanoch, Kežmarku a v Banskej Štiavnici, kde i maturoval. Teológiu skončil v Bratislave. Potom odišiel v roku 1857 do Halle. Oženil sa ako 28 ročný so 16 ročnou Evou Máriou Honétzy (1847–1923, dcérou farára z Kyjatíc v Gemeri). V manželstve mali 11 detí, z ktorých dospelého veku sa dožili Pavel, Irena, Božena a Bohuslav (dvojčatá), Izabela a Mária. Pavla do úradu v Polichne 11. Augusta 1861 uvádzali Daniel Maróthy (farár z Ľuboreče) a Pavel Rell (ev. Farár z Ábelovej). Pavel Slančík v roku 1863 bol spoluzakladateľom Matice slovenskej v Martine. Slančík bol ušľachtilým človekom, ktorý sa nepovyšoval na ľud. Pre veľmi skromné hospodárske pomery v rodine si všetky deti absolvovali nižšie školy doma. Otec ich každodenne učil a len na konci roku odchádzali robiť skúšky. Každodenným zvykom Pavla Slančíka bolo, za pekného počasia, chodieval sa pred obedom prejsť po hradskej až k farskému poľu, ktoré bolo vzdialené od dediny pol druha kilometra. Žena Pavla, Eva Mária, musela byť aj dobrou matkou, hospodárkou i ľudovou liečiteľkou. Svoje dcéry vychovávala tak, aby poznali všetky domáce práce.

V roku 2002 sme, niektorí členovia MO MS v Polichne, opravili a znovu umiestnili poškodený náhrobok Pavla Slančíka Timravinho otca, ktorý je pochovaný v polichnianskom cintoríne. Pomník stál pod mohutnou lipou, do ktorej udrel blesk a tak musela byť vypílená. Hrob bol predtým aj oplotený drôteným pletivom, ktorý sme nahradili dreveným.

Eva Mária Honétzy - matka Boženy Slančíkovej

1847 - 1923
dcéra farára z Kyjatíc v Gemeri.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk