Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

9. ročník - 25.-26.11.2005

V Lučenci súťažilo celé Slovensko. Timravina studnička ožila po deviaty krát.

V spomienkach ožíva žena, spisovateľka,národná umelkyňa Božena Slančíková Timrava.

Mesto Lučenec na IX. ročník súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy "Timravina studnička" pozvalo sedemdesiat recitátorov z celého Slovenska.

Všetko sa začalo prijatím účastníkov súťaže primátorom mesta Lučenec v obradnej sieni ráno 24. novembra 2005. Nechýbala návšteva cintorína, kde je B.S.Timrava pochovaná. Súťaž recitátorov v piatich kategóriách začala vo štvrtok 24.11.2005 o 10.00 hod. v Dome kultúry. Z veľkého počtu kvalitných prednesov porota musela vybrať len čiastku na ocenenie. Pre recitátorov nechýbal ani odborný seminár k prednesu.

Čerešničkou na torte bol galavečer spojený s vyhlásením výsledkov súťaže v Dome kultúry 24.11.2005 o 17.30 hod. Účasť primátora mesta Milana Marka, prednostu Mestského úradu Dušana Ilčíka, členov odbornej poroty, zástupcov kultúrno – spoločenských inštitúcií, médií a v neposlednom rade účastníkov súťaže, či milovníkov prózy nášho mesta dávalo celej akcii slávnostný ráz. Prišli všetci, ktorí si zamilovali krásu prednesu. Klavírne skladby, husle, spev sprevádzali hovorené slovo v programe venovanom životu a dielu B.S.Timravy. Recitátori preberali ceny z rúk primátora mesta Lučenec a šiesti vybraný prednášali pôvodnú slovenskú prózu. Umelecké slovo v ten večer prevzalo svoje žezlo. Atmosféra bola úžasná, v takmer preplnenej sále diváci nadšene tlieskali malým i dospelým recitátorom.

Výsledky

I. kategória:
1. miesto: Katarína Vargicová(Rimavská Sobota)
2. miesto: Mária Štefánia Jursová (Humenné)
3. miesto: Oliver Obročník (Lučenec)

II. kategória
1. miesto: Monika Rusnáková (Mojzesovo)
2. miesto: Dominika Lőrincová (Veľký Kýr)
3. miesto: Nikola Ďuricová (Detva)

III. kategória
1. miesto: Lucia Gergelyová (Veľký Kýr)
2. miesto: Lenka Franeková (Rimavská Sobota)
3. miesto: Katarína Fabianová (Vranov nad Topľou)

IV. kategória
1. miesto: Lenka Krnáčová (Banská Štiavnica)
2. miesto: Annamária Vaššová (Nové Zámky)
3. miesto: Sidónia Semanová (Humenné)

V. kategória
1. miesto: Mária Kotorová Jenčová (Miňovce)
2. miesto: Anna Pokorná (Sládkovičovo)
3. miesto: Alžbeta Polačková (Prešov)

Mimoriadne ceny:
Cena primátora mesta Lučenec - Miroslava Formánková (Mojzesov)
Cena vedúceho oddelenia kultúry Mestského úradu v Lučenci - Lenka Kulichová (Lučenec)
Cena Domu Matice Slovenskej v Lučenci - Milada Jutková (Rimavská Sobota)

Galavečer zavŕšil prednes dospelých recitátoriek a tóny klavíra. Pre všetkých účastníkov súťaže nasledovalo pozvanie na recepciu. A krásny deň zavŕšil primátor slávnostným prípitkom.

V piatok 25. novembra 2005 spred budovy Mestského úradu odchádzal autobus do Polichna a Ábelovej, kde návštevníci súťaže navštívili rodný a pamätný dom B.S.Timravy. Starosta Polichna všetkým ocenením venoval CD o Polichne a pre všetkých návštevníkov obce mal pripravené pagáčiky. Starosta Ábelovej nezabudol na guláš, sladkú štrúdlu i čaj.

V piatok naobed všetci spokojný odchádzali do svojich domovov. Organizátori i recitátori sa už tešia na jubilejný X. ročník "Timravinej studničky".

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk