Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

7. ročník - 27.-28.11.2003

Mesto Lučenec, MsÚ oddelenie kultúry v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom a Domom Matice slovenskej v Lučenci usporiadali VII. ročník Timravinej studničky. Ide o jedinú súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza a my sme sa opäť presvädčili, že Timravina studnička nevyschla. Celoslovenského kola sa zúčastnilo 106 súťažiacich v piatich vekových kategóriách, ktorí zastupovali 25 okresov Slovenska.

"B.S. Timrava bola vynikajúcou pozorvateľkou, mala odvahu vysloviť svoj vlastný, často veľmi kritický názor. Ktovie, čo by o nás napísala dnes." - povedal vo svojom príhovore primátor mesta Lučenec, Ing. Milan Marko. Po otvorení súťaže si účastníci uctili pamiatku Timravy pietnym aktom na lučeneckom cintoríne, kde je táto osobnosť Novohradu pochovaná.

Porota mala v tomto roku ťažkú úlohu. Predseda poroty IV. a V. kategórie mal možnosť porovnať tento ročník s predchádzajúcim. Potešil ho fakt, že sa zlepšil prednes a predovšetkým výber kvalitného repertoáru. Deti z oblastí, kde je veľký vplyv nárečia, prednášali text krásnou slovenčinou - tak čistou ako je čistá voda v Timravinej studničke.

Porota

Porota bola rozdelená do troch skupín:
I. a II. kategória: Prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc, PaedDr. Elena Melicherová, Mária Talánová
III. kategória: Docent Ľubomír Kováčik, Mgr. Anna Gálisová, Mgr. Arpád Szabó
IV. a V. kategória: PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Viera Varinská, Hana Košková

Výsledky

I. kategória:
1. miesto - Anna Pliešovská (Hnúšťa okr. Rim . Sobota)
2. miesto - Jana Bartošová (Bardejov)
3. miesto - Miroslava Chrťanská (Veľký Krtíš)

II. kategória
1. miesto - Katarína Fabianová (Vranov nad Topľou)
2. miesto - Lucia Gargelyiová (Nové Zámky)
3. miesto - Ivan Krupa (Lučenec)

III. kategória
1. miesto - Igor Schlosser (Pezinok)
2. miesto - Martina Labaiová (Nové Zámky)
3. miesto - Radka Šramková (Lučenec)

IV. kategória
1. miesto - Eva Korenyovszká (Levice)
2. miesto - Miriam Benčová (Nové Zámky)
3. miesto - Michaela Klátiková (Lučenec)

V. kategória
1. miesto - Milana Jutková (Rim. Sobota)
2. miesto - Alžbeta Polačková (Prešov)
3. miesto - Anna Pokorná (Sládkovičovo - okr. Galanta)

Cena primátora mesta - Janka Stieranková (Lučenec)
Cena vedúcej odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry OÚ v Lučenci G. Oravcovej - Soňa Priatková (Lučenec)
Cena Matice slovenskej - Zuzana Zelinková (Galanta)
Cena Novohradského osvetového strediska - Lenka Dzobová (Humenné)

Timravina studnička pokračovala aj na druhý deň. Účastníci navštívili rodný dom B.S.Timravy v Polichne a pamätný dom v Ábelovej. Súťažiaci mali tak možnosť spoznať Novohrad - "kút" Slovenska, v ktorom Timrava prežila svoj celý život. Už teraz sa začal VIII. ročník Timravinej studničky v Lučenci a čaká ju veľa práce. Len prácou učiteľov, či vedúcich krúžkov, prácou súťažiacich a usilovnosťou organizátorov sa môže ten budúci ročník stať ešte lepším.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk