Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

6. ročník - 28.-29.11.2002

V dňoch 28.-29.11.2002 sa uskutočnil VI. ročník súťaže.
Zúčastnilo sa 49. zástupcov z 25. okresov Slovenska.

Program

I. deň:
prezentácia, prijatie primátorom mesta Lučenec
pietna spomienka pri hrobe B.S.Timravy v Lučenci
súťaž v prednese prózy
rozborový seminár
vyhlásenie víťazov - galaprogram, slávnostná večera

II. deň:
návšteva rodného domu B.S.Timravy v Polichne a Pamätného domu v Ábelovej.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk