Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

5. ročník - 22.-23.11.2001

V. ročník súťaže sa konal v dňoch 22.-23.11.2001.
V prednese súťažilo 43 zástupcov 8. okresov Slovenska.
Privítal ich primátor Mesta Lučenec MUDr. Jozef Murgaš.

Konali sa spomienkové oslavy 50. výročia úmrtia národnej umelkyne B.S.Timravy.
Bola odhalená pamätná tabuľa na dome kultúry Európa, ktorý sa 22.11.2001 premenoval na DK B.S.Timravy.
Obec Polichno pri tejto príležitosti vydala monografiu pod názvom "Polichno-rodiskoB.S.Timravy.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk