Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

11. ročník - 23.-24.11.2007

Harmonogram podujatia:
23.novembra 2007:
08.30 - 09.45 hod. - prezentácia v budove MsÚ Lučenec, ul. Novohradská 1
09.45 - 10.00 hod. - prijatie účastníkov súťaže v obradnej sieni
10.10 - 10.20 hod. - otvorenie súťaže v DK B.S.Timravy
10.20 - 13.00 hod. - priebeh súťaže
13.00 - 14.00 hod. - obed
14.00 - 15.00 hod. - rozborový seminár pre recitátorov
15.00 - 16.30 hod. - generálna skúška galavečera
16.30 - 17.30 hod. - ubytovanie účastníkov - internát Hotelovej akadémie Lučenec, Zvolenská cesta,
- voľný program
18.00 – 19.30 hod. - galavečer – veľká sála DK B.S.Timravy
19.30 – 20.30 hod. - slávnostná recepcia

24. novembera 2007:
07.00 - 08.00 hod. - raňajky pre ubytovaných (internáty na Fándlyho)
08.00 - 09.00 hod. - návšteva hrobu B.S.Timravy v Lučenci (autobusom)
09.00 - 13.00 hod. - návšteva obce Polichno - jej rodiska a Ábelovej, kde B.S.Timrava žila a tvorila.

Učinkujú:
Účastníci celoslovenského kola súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina Studnička

Reprezentanti miest a obcí SR:
Považská Bystrica, Kazimír, Sečovce, Trebišov, Štefanov, Senica, Jablonica, Koválov, Michalovce, Šintava, Kráľová nad Váhom, Bernolákovo, Sládkovičovo, Poltár, Cinobaňa, Kokava nad Rimavicou, Prešov, Rimavská Sobota, Tisovec, Bojnice, Nováky, Prievidza, Zvolen, Humenné, Želovce, Modrý Kameň, Dolná Strehová, Detva, Fiľakovo, Nové Zámky, Lučenec.

Súťažiaci:
I. kategória:
Timea Ľochová, Mária Magdaléna Plančárová, Martin Očko, Ľubomír Jurko, Miriam Cverenkárová, Klára Koóšová, Dominik Čičak, Karmen Čudaiová, Ľubica Hanusková, Barbora Jackuliaková, Mina Azizi, Dominika Rozsnyová
II.kategória:
Alžbeta Benedeková, Juraj Gembeš, Kristína Tocíková, Dominik Barák, Simona Albertová, Diana Rapčanová, Radmila Štangová, Gabriela Šutajová, Frederika Kašiarová, Barbora Kuklišová, Oliver Obročník, Kristina Tamásová, Edmund Havran
III. kategória:
Tomáš Štefan, Dominika Hoferková, Stanislava Laurincová, Ľubica Šupková, Radka Gombarčíková, Tereza Mandzáková, Miroslava Chrťanská, Nikola Ďuricová, Nikolas Maskalík, Patrícia Pálová, Adriana Ladungová
IV. kategória:
Marika Žilinčíková, Daniela Danková, Anna Činčárová, Nina Oravcová, Natália Kršíková, Vojtech Paumer, Lucia Zdechovanová
V.kategória:
RNDr. Viera Sláviková, Iveta Burašová, Marcela Kurucová, Anna Pokorná, Zuzana Zelinková, Alžbeta Polačková, Sidónia Semanová

Odborná porota
pre I. a II.kategóriu:
Mgr. Arpád Szabó, Lýdia Poláková, Klára Volentová
pre III. kategóriu:
Mgr. Marian Lacko, Mgr. Elena Petiková, Jarmila Siváková
pre IV. a V. Kategóriu:
PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Mária Talánová, Hana Košková

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk