Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Timravina studnička  

10. ročník - 24.-25.11.2006

Výsledky

I. kategória:
1. miesto: Oliver Orth, Senica
2. miesto: Miroslava Cipóová, Rimavská Sobota
3. miesto: Kristína Tamásová, Lučenec

II. kategória:
1. miesto: Oliver Obročník, Lučenec
2. miesto: Juraj Gembeš, Jablonica
3. miesto: Radovan Jenčík, Snina

III. kategória:
1. miesto: Anna Činčárová, Michalovce
2. miesto: Ján Fiľo, Lučenec
3. miesto: Tomáš Štefan, Trebišov

IV. kategória:
1. miesto: Lucia Látková, Lučenec
2. miesto: Alžbeta Rosoľanková, Lučenec
3. miesto: Marcela Kurucová, Dolná Streda

V. kategória:
1. miesto: Alžbeta Polačková, Prešov
2. miesto: RNDr. Viera Sláviková, Považská Bystrica
3. miesto: Anna Pokorná, Sládkovičovo

Čestné uznania:
Barbora Henteková, Veľký Krtíš
Lucia Poláková, Radošovce

Mimoriadne ceny:
Cena primátora mesta Lučenec Ing. Milana Marka - Lenka Hudecová, Lučenec
Cena Matice Slovenskej, odovzdal Dušan Kubinec - Lucia Látková, Lučenec

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk