Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Rodisko, rodný dom  

POLICHNO - rodisko B.S.Timravy, monografia

V roku 2001 sme vydali, pri príležitosti 50.výročia úmrtia B.S.Timravy monografiu jej rodiska obce Polichno.

Autor:PhDr., Mgr. Jozef Drenko
Názov:POLICHNO – rodisko B.S.Timravy
Vydáva:Obecný úrad Polichno
Redaktori:Július Slovenčák, Pavel Kyseľ
Lektorovali:PhDr. Pavel Urbančok, Dušan Kubinec
Obrázkový materiál:
 
Ľudia z Polichna,
Literárny archív Matice slovenskej
Grafická úprava:Ing. Peter Kyseľ
Návrh obálky:Pavel Kyseľ
Tlač:LC Print
Vydanie:prvé
Náklad:350 ks
Počet strán:160 + 16 strán 0brázková príloha
ISBN 80-968610-0-X
EAN 978 809 686 1002

POLICHNO - rodisko B.S.Timravy, CD ROM

Autor:PhDr., Mgr. Jozef Drenko a kolektív
Názov:POLICHNO – rodisko B.S.Timravy
Vydáva:Obec Polichno
Grafika a software:Ing. Peter Kyseľ
Obálka:Pavel Kyseľ
Obrázkový materiál:
 
Ľudia z Polichna,
Literárny archív Matice slovenskej
Vydanie:prvé
Náklad:250 ks
ISBN 80-968687-5-6
EAN 978 809 686 8759

Po vydaní monografie v knižnej podobe v roku 2001 rozhodli sme sa, na základe veľkého množstva obrázkového materiálu a iných skutočností, vydať monografiu aj v elektronickej podobe.
Text vychádza z textu knihy a je doplnený o niektoré ďalšie údaje. Je rozdelený na niekoľko častí a obsahuje:
Základné údaje z prírody Polichna a okolia (poloha, geomorfológia, flóra, fauna, jaskyne, turistika, ochrana prírody,...)
Údaje z hospodárstva, kultúry a etnografie (Potravné družstvo, hasiči, kroj, nárečie, piesne, Pamiatková zóna, stavby,...)
Osobnosti Polichna
Údaje z histórie a súčastnosti obce, ev.a.v. cirkvi a ev.a.v. školy v Polichne
Život a dielo spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy - národnej umelkyne
Súčasťou dokumentu je i zvuková stopa s pesničkami a štyri krátke videofrekvencie z niekoľkých podujatí v obci.
Uvedené sú aj nové dokumenty, ktoré boli získané z archívov i od jednotlivcov.

Objednávky na adrese kysel@polichno.sk

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk