Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Rodisko, rodný dom  

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvy a.v. POLICHNO

Bohoslužby sa konajú: každý druhý týždeň o 10:00 hod.

Adresa:Polichno č.2, PSČ 985 13
Pastor:Juraj Holek, diakon
Cirkevný dozorca:Pavel Karman
Pokladník:Zuzana Koporcová
Kostolník:Zuzana Mravíková
Zvonár:Pavel Kyseľ
Presbyteri:Zuzana Garajová, Anna Koprocová

ECAV na Slovensku
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk