Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dokumenty, pamätníky  

Rukopisné pozostalosti a fotodokumentačný materiál v literárnom archíve Matice slovenskej v Martine

Rukopisný, poučný časopis "Ratolesť" (mal vychádzať mesačne, zachované je len jedno číslo z 20.marca 1887) tu má Božena Slančíková, pod pseudonymom Timrava básnický pozdrav Ratolesť a začiatok prózy "Na vrchoch". Hoci celú prózu nepoznáme z obsahu vyplýva že: "...pekného kaplána domáca slečna miluje, sesternica si ho chce získať malou intrigou." Láska už ani tu nie je nadzemským citom, ale vášňou i hrou a autorka predstavuje zároveň city i výpočty, reči i konanie hrdiniek.
Rast Boženy Slančíkovej k umeniu prozaičky Timravy však môžme sledovať v jej 140 básňach, ktoré si zapisovala v rokoch 1886-1897 do zošita s názvom "Pesničky" (s.13, pozn. Jediná tlačou uverejnená Timravina báseň Ratolesť nie je medzi nimi).

Titulná strana prvého čísla časopisu Ratolesť
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk