Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dokumenty, pamätníky  

Pamiatky a archívne dokumenty v Lučenci

  • Ochotnícky divadelný krúžok Timrava (1945)
  • Gymnázium B.S.Timravy v Lučenci (od roku 1949)
  • Socha B.S.Timravy pred budovou školy (od A.Groma)
  • Dom v ktorom bývala a zomrela - na Partizánskej ulici č.10 I.poschodie v byte vedľa netere Zlaty Petrivaldskej, pamätnou doskou (r.1967)
  • Ulica B.S.Timravy
  • Busta na pomníku v cintoríne v Lučeneci (od Fr. Štefunku 1955)
  • Výstava o Timrave v aule Gymnázia B.S.Timravy v Lučenci (2000)
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk