Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dokumenty, pamätníky  

Literatúra o Timrave

Bibliografia:
Mališová,M. - Drugdová, M.: Božena Slančíková Timrava (1867-1951), Lučenec 1976

Monografie a zborníky:
Timrava v kritike a spomienkach. Bratislava 1958, Ponická, H.: Ábelovský dom. Bratislava 1959, Kusý, I.: Božena Slančíková-Timrava. Mt 1967
Božena Slančíková-Timrava, Koloman Banšell. Mt 1990 (zostavovateľ M. Kocák); Mikulová, M.: Literárne kontexty Timravinej prózy (1987, kandidátska práca)

Štúdie (výber):
Hamaliar, J.: Timrava a jej tvorba. Slov. pohľady, 43, 1927, č. 10, s. 241-248; a i.
Petrus, P.: Život a dielo v dokumentoch. Božena Slančíková Timrava, Martin 1997, Trpké ovocie z novohradskej planiny.

www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk