Životopis,  
  rodina  
   Rodisko,  
  rodný dom  
   Dielo     Dokumenty,  
  pamätníky  
   Kalendárium     Timravina  
  studnička  
   Osobnosti   

  Novinky  
 MAĽUJEME TIMRAVU
 Kostol v Polichne
 Osobnosti
 BST - 140. výročie narodenia
 Juraj Čečetka - 100. výročie
 Moja teta Timrava

  Dokumenty, pamätníky  

Pamiatky a archívne dokumenty v Ábelovej

  • Pamätný dom B.S.Timravy v Ábelovej (od roku 1961) - kde učila v materskej škole od roku 1919 do roku 1929. Zriadené je tu múzeum i s dokumentmi. Pred budovou pomník s bustou od Karola Dúbravského z roku 1962
  • Dom v Ábelovej, kde bývala u gazdu Pavliša Mojžišovie (vtedy č.8) od 1919-1910. Dom č.13 u Márie Kúkeľovej, kde Timrava bývala od mája 1910 do 15.9.1919
  • Škola v Ábelovej - u svojej netere Zlate Petrivaldskej od roku 1919 do roku 1945
www.timrava.sk
Kontakt: Pavol Kyseľ, Polichno
Web Designed by Cico, peterkysel.sk